Hoppa till innehåll
IHE Rapport
/Kostnader och sjukdomsbörda
/2018:3
Andersson E, Welin K-O & Steen Carlsson K

Kostnader för fetma i Sverige idag och år 2030

Fetma är ett växande hälsoproblem världen över och enligt Folkhälsomyndigheten har idag 15 procent av den vuxna befolkningen i Sverige fetma. En stor internationell studie från 2015 pekade på att fetma är en av de största orsakerna till förlorade friska levnadsår och förtida död. Tidigare studier utifrån äldre data har visat att fetma och övervikt leder till betydande samhällsekonomiska kostnader i Sverige.

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) har på uppdrag av Novo Nordisk genomfört beräkningar av samhällsekonomiska kostnader för fetma och övervikt i Sverige utifrån data för år 2016. Kostnaden för fetma i Sverige var 25 miljarder kronor år 2016 med beräkningar enligt Världshälsoorganisationen WHO:s rekommenderade metod. Individen och samhället i stort bär merparten av kostnaden medan kostnader i hälso- och sjukvården svarar för mindre än 20 procent av de totala kostnaderna. Om de senaste 12 årens ökningar av andelen vuxna med fetma fortsätter i samma takt kommer de samhällsekonomiska kostnaderna att stiga till 42 miljarder kronor år 2030.

Vid eventuella frågor om studien, vänligen kontakta Katarina Steen Carlsson


Denna rapport presenterades den 2 juli 2018 på ett seminarium under Almedalsveckan av IHE:s Katarina Steen Carlsson.

Juni 2022 publicerades i Health Policy en artikel som baseras på denna rapport. Läs mer

Katarina Steen Carlsson deltog i evenemanget ”Preventionsmiljard – för att ha råd med vård” på Almedalen 2022, som arrangerades av Swelife, Nollvision Cancer och RISE, där det bland annat pratades om prevention i samband med obesitas. Läs mer och se webbsändningen: Preventionsmiljard – för att ha råd med vård


IHE Rapport 2018:3, IHE: Lund, Sverige