Hoppa till innehåll
IHE Rapport
/Policy
/2024:2
Frisell O, Bexelius C, Jönsson L, Lindgren P, Persson S

Prevention, diagnostik och sjukdomsmodifierande behandling av kognitiv svikt och demenssjukdomar – hur kan vi betala för det?

Nya diagnostiska metoder tillsammans med nya sjukdomsmodifierande behandlingar ger löften om bättre diagnostisk precision och en förhoppning om bättre hälsoutfall för personer med kognitiv svikt och demenssjukdom. Men har vi som samhälle kapacitet och möjlighet att finansiera och betala för detta? Behövs det mer satsningar på prevention?

Författarna fastslår att:

  • Nya betalnings och ersättningsmodeller kommer behövas för att hantera osäkerhet kring behandlingseffekt och diagnostisk precision
  • Det behövs en tydlig plan för hur vi hanterar dessa utmaningar, helst före ett eventuellt godkännande av sjukdomsmodifierande behandlingar
  • Samarbete mellan industri, stat, regioner och kommuner kommer vara avgörande för att så många som möjligt får tillgång till potentiellt effektiva behandlingar och diagnostik.

IHE RAPPORT 2024:2, IHE: Lund