Hoppa till innehåll
IHE Rapport
/Kostnader och sjukdomsbörda
/2024:9
Malmberg C, Althin R, Olofsson S

Productivity loss related to vasomotor symptoms (VMS) during menopausal transition among women in the Nordics

Klimakteriet är en biologisk process som förekommer hos alla kvinnor. Det markerar slutet på en kvinnas reproduktiva år och inträffar vanligtvis mellan 45 och 55 år. Klimakteriet anses ha inträffat när menstruationen har upphört under 12 månader i följd.

Klimakteriet är förknippat med ett antal symtom som alla avsevärt kan försämra kvinnors livskvalitet. De vanligaste symtomen är vasomotoriska symtom (VMS) som värmevallningar och nattliga svettningar. Dessa symtom, som drabbar kvinnor under deras produktiva år, leder till en betydande belastning i form av produktivitetsförlust på grund av frånvaro (absenteeism) från arbetet och sjuknärvaro (presenteeism) under arbetet. Fram tills nu har det gjorts få studier av kvinnornas börda vid VMS i de nordiska länderna.

Syftet med denna studie var att skatta produktivitetsförlusten hos kvinnor med medelsvår till svår VMS under klimakteriet i de nordiska länderna (Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige).

Kostnader relaterade till sjukfrånvaro och sjuknärvaro är inkluderade i skattningen. Data för sjukfrånvaro, sjuknärvaro och prevalens hämtades från en studie om medelsvår till svår VMS i de nordiska länderna. Information om arbetstid, sysselsättning och arbetskostnader hämtades från offentliga europeiska statistikregister.

  • De skattade antal timmar av produktivitetsförlust som inkluderar både sjukfrånvaro och sjuknärvaro på grund av medelsvår till svår VMS varierade mellan 95 timmar i Danmark och 165 timmar i Norge.
  • Sjuknärvaro under arbetet stod för den största andelen av dessa timmar, med 65% i Danmark och 80% till 90% i de övriga nordiska länderna.
  • Den årliga produktivitetsförlusten varierade från 4,600 € per person i Danmark till 8,700 € per person i Norge.
  • För hela populationen varierade kostnaderna mellan ungefär 13 miljoner € för Island och 290 miljoner € för Norge.
  • Sammanräknat för alla de nordiska länder var den årliga skattade produktivitetsförlusten för hela populationen ungefär 865 miljoner €.

Denna studie har visat att medelsvår till svår VMS hos kvinnor i klimakteriet leder till en ekonomisk börda relaterad till produktivitetsförlust i de nordiska länderna. Resultatet visar på en förlust på i genomsnitt 2,5 till 4 veckor per postmenopausal kvinna och år. Att minska bördan för dessa kvinnor kommer vara till nytta både för samhället och för den enskilda kvinnan.


IHE REPORT 2024:9, IHE: Lund, Sweden