Hoppa till innehåll
IHE Rapport
/Kostnader och sjukdomsbörda
/2024:7
Andersson E, Löfvendahl S

Samhällsekonomiska konsekvenser av förändrat narkotikabruk i Sverige – Scenarier för förändrad användning

Att använda olika typer av narkotika medför ökade risker för den enskilda användaren i form av exempelvis försämrad hälsa och sociala problem. Negativa konsekvenser kan uppkomma akut eller efter en tids användning och varierar bland annat efter typ av substans, hur mycket som används och hur ofta samt på vilket sätt narkotika intas. Omkring fyra procent av befolkningen i åldern 16–64 år uppger att de använt någon typ av narkotika under de senaste 12 månaderna enligt Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät från 2021.

I en ny rapport från IHE skattas samhällskostnaderna för det totala narkotikabruket i Sverige till 44,1 miljarder kronor för år 2020. I rapporten presenteras också en scenarioanalys av hur de samhällsekonomiska kostnaderna för narkotikabruk i Sverige eventuellt skulle påverkas av förändrad användning av narkotika.

Scenarioanalyserna baserades på data om användning av olika typer av narkotika för länder i EU. Beräkningarna i aktuell rapport baseras på en tidigare publikation från IHE (IHE rapport 2022:5) och en ny skattning av antal personer i Sverige med problematiskt narkotikabruk år 2020 från Folkhälsomyndigheten. Den nya skattningen av antalet personer med problematiskt narkotikabruk i Sverige innebär mer än en fördubbling av antal personer med sådant bruk, från 29 500 i en tidigare skattning till 71 000 personer i nuvarande skattningen.


IHE RAPPORT 2024:7, IHE: Lund