Hoppa till innehåll
IHE Rapport
/Policy
/2022:9
Gralén K

Tidigare upptäckt av lungcancer i primärvården – en intervjustudie med primärvårdsläkare

Lungcancer är den cancerform som leder till flest antal dödsfall i Sverige. Om lungcancerpatienter skulle kunna identifieras tidigare i sjukdomsförloppet skulle fler kunna behandlas och överleva. Primärvårdens roll i detta är viktig, eftersom en övervägande majoritet av alla cancerfall i Sverige upptäcks i där.

Denna studie ger en översikt över lungcancer och primärvårdens roll, samt beskriver vilka problem och lösningar som primärvårdsläkare uppfattar kring arbetet med att identifiera lungcancerpatienter tidigare i sjukdomsförloppet. Studien baseras på dokumentgranskning och intervjuer med primärvårdsläkare.

En övervägande majoritet av de intervjuade läkarna angav att brist på tid och brist på läkarkontinuitet var de största hindren för att upptäcka lungcancer tidigare inom primärvården. Det betonades också att lungcancer är en mycket komplex sjukdom vilket gör att man måste arbeta på flera plan samtidigt. Vidare lyftes det fram att primärvården har ett mycket brett ansvarsområde både sett till patienter och sjukdomar, samtidigt som det finns en stor brist på primärvårdsläkare.


IHE Rapport 2022:9, IHE, Lund, Sverige