Hoppa till innehåll
IHE Rapport
/2011:1

Ekonomiska konsekvenser av våld mot kvinnor – En kunskapsöversikt samt kostnadsberäkningar utifrån tre typfall


Lund: IHE Rapport 2011:1