Hoppa till innehåll
IHE Rapport
/Kostnader och sjukdomsbörda
/2011:1
Häger Glenngård A, Steen Carlsson K & Berglund A

Ekonomiska konsekvenser av våld mot kvinnor – En kunskapsöversikt samt kostnadsberäkningar utifrån tre typfall


Lund: IHE Rapport 2011:1