Hoppa till innehåll
IHE Rapport
/Preferenser och värdering
/2014:1
Olofsson S och Persson U

Värdet av ett nytt sätt att administrera levodopa

Levodopa är ett läkemedel som används i behandlingen av Parkinsons sjukdom. Det finns idag ett nytt sätt att ge levodopa på, i form av mikrotabletter med 5 mg levodopa som administreras med hjälp av en elektronisk dosa.

Denna studie undersöker betalningsviljan för den nya behandlingen hos personer med Parkinsons sjukdom för att fastställa värdet av patientnyttan som behandlingen medför.

Studien har genomförts i form av en enkätundersökning i samarbete med Parkinsonförbundet och Sensidose.


Lund: IHE Rapport 2014:1