Hoppa till innehåll
Aktuellt & Insikter
/Event

IHE deltar på SHEA 25-26 april i Stockholm

Nästa vecka arrangerar Svensk Förening för Hälsoekonomi (SHEA) tillsammans med Karolinska Institutet och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) med stöd av IHE, Stockholm centrum för hälsoekonomi (StoCHE), Quantify Research och Macanda den 11:e nationella hälsoekonomiska konferensen i Stockholm. Temat är hälsoekonomi som vetenskap respektive beslutsstöd och flera av IHE:s medarbetare kommer att vara där och presentera olika studier.

I temasessionen ”Framtidens hälsoekonomi – mer förankrad i ekonomisk teori?” kommer Ulf Persson (senior advisor, IHE) och Sara Olofsson (forskningsledare, IHE) hålla föredrag där tesen är att framtidens hälsoekonomi måste förändras för att möta de utmaningar som uppstår med dagens modell som inte är helt förenlig med ekonomisk teori. Detta följs av en kritisk granskning av Lars-Åke Levin (professor, Linköpings universitet) och avslutas med en diskussion om framtidens hälsoekonomi.

Gunnar Brådvik kommer presentera en studie som handlar om beteendeeffekterna av nedstängningarna i EU under covidpandemin. I studien, som genomförs med stöd av universitetet i Tokyo, används data över hur folk rörde sig under pandemin för att undersökta om nedstängningarna ledde till ökad social distansering i EU. Resultaten jämförs med Storbritannien och Israel, som startade vaccineringarna tidigare än EU.

I sessionen ”Utveckling av metoder för hälsoekonomisk utvärdering” kommer Oskar Frisell i ett föredrag att lyfta utmaningar och insikter kring ekonomisk utvärdering av precisionsmedicin och Andreas Nilsson kommer att prata om vikten av att inkludera heterogenitet i ekonomiska utvärderingar. Ekonomiska utvärderingar är en viktig del för beslutsfattande inom hälso-och sjukvården i Sverige och korrekt hantering av patienters olikheter kan ha en stor påverkan.

IHE:s vd Peter Lindgren håller i en session som belyser utmaningar och möjligheter vid beräkningar av  sjukdomskostnader och vidare medverkar Katarina Steen Carlsson i en temasessionen om kunskapsstyrning och vilka kunskaper som behövs för ett nationellt system.

Vi har även ett antal studier som kommer presenteras som postrar:

Icke-motoriska symtom och dess påverkan på kostnader vid Parkinsons sjukdom
Presentatör: Jenny Norlin
Postern presenterar resultat från en studie om hur icke-motoriska symptom (t.ex fall, vanföreställningar och viktnedgång) i Parkinsons sjukdom påverkar sjukdomskostnader. Studien utgick från en skånsk kohort av patienter med idiopatisk Parkinsons och skattar kostnader från ett samhällsperspektiv.

Budget Impact Modelling: A Systematic Literature Review for Non-Small-Cell Lung Cancer (NSCLC) and Adherence to Best Practice Guidelines
Presentatör: Michael Willis
Postern presenterar resultat från en litteraturgenomgång och utvärdering av publicerade ”budget impact models (BIMs)” för icke småcellig lungcancer. BIMs är viktiga underlag för beslutsfattning och bör korrekt kunna uppskatta hur införandet av en ny teknologi kan påverka en budget. Litteraturgenomgången har gjort inom ramen för IHEs samarbete med I3Lung, ett EU-finansierat projekt som främjar implementeringen av AI-baserad vård för lungcancerpatienter.

Treatment preferences for acute allergic reactions – a discrete choice experiment in Sweden
Presentatör: Sofia Löfvendahl
Resultaten på postern kommer från en studie som undersöker betalningsviljan för en munfilm med kortison bland svenska personer med akuta allergiska reaktioner. Kortison är en vanlig behandling vid akuta allergiska reaktioner och munfilmen erbjuder ett alternativ till kortisontabletter som kan vara svåra att administrera i ett akut tillstånd.

Long term outcomes of insulin pump therapy using model-based analyses and new Swedish risk equations
Presentatör: Sofie Persson
Postern presenterar en modellbaserad studie om kostnader och hälsoeffekter vid behandling med insulinpump jämfört med dagliga injektioner för typ 1 diabetes. Studien, som använde IHEs kohortmodell för typ 1 diabetes och utgick från svenska förhållanden, undersökte hur kostnadseffektiviteten varierar beroende på glukoskontroll vid baslinjen samt årlig behandlingskostnad med insulinpump.

Livstidskostnaden av fetma och övervikt bland barn och ungdomar i Sverige
Presentatör: Kristoffer Nilsson
I denna poster presenteras resultat från en studie om barnfetma som IHE har genomfört i på uppdrag av Innovation Skåne och Avdelningen för pediatrik vid Sahlgrenska universitetssjukhuset/Västra Götalandsregionen. Resultaten visar uppskattade livstidskostnader för barn och tonåringar med övervikt respektive fetma.

Kontaktinformation till presentatörerna


SHEA 2023
Datum: 25-26 april
Plats: BioClinicum, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
Läs mer om programmet och sessionerna

Hoppas att vi ses på SHEA! Vill du stämma möte med oss i förtid kan du göra det genom att maila någon av oss.