IHE Forum

IHE Forum - en arena för kunskapsutbyte mellan akademin och vårdens beslutfattare som, med förankring i hälsoekonomin, återspeglar vad hälso- och sjukvårdens intressenter uppfattar som centrala frågor.

Vi ses på IHE Forum 7-8 september 2023 med ett nytt spännande tema!