IHE Forum 2021

Boka in IHE Forum 2-3 september i Lund

IHE Forum


Att vårda över gränserna
–Ett samhällsperspektiv utan stuprör

Genom samarbete mellan olika aktörer och nivåer i samhället kan vården förbättras och effektiviseras. Arbetet försvåras dock ofta av stuprör som delar organisation, ansvar och finansiering. Årets IHE Forum ger konkreta exempel på hur man kan vårda över gränser, utan stuprör, och belyser effekterna både från kliniskt perspektiv och patientperspektiv.

En viktig aspekt är att värde och kostnader av innovationer och åtgärder faller på olika aktörer och samhällssektorer, vilket kan minska incitamenten att ta beslut som gynnar samhällssektorn som helhet. Dessa utmaningar kommer att diskuteras på IHE Forum, och följas av exempel och debatter för hur de kan hanteras och lösas.

IHE arbetar utifrån att ett IHE Forum kan äga rum som vanligt i höst, men vi följer noga utvecklingen kring covid-19 och kommer anpassa konferensen till rekommendationerna som råder.