IHE Forum 2022

IHE Forum 21-22 april 2022

Att vårda över gränserna
–Ett samhällsperspektiv utan stuprör

Genom samarbete mellan olika aktörer och nivåer i samhället kan vården förbättras och effektiviseras. Arbetet försvåras dock ofta av stuprör som delar organisation, ansvar och finansiering. IHE Forum kommer ge konkreta exempel på hur man kan vårda över gränser, utan stuprör, och belyser effekterna både från kliniskt perspektiv och patientperspektiv.

En viktig aspekt är att värde och kostnader av innovationer och åtgärder faller på olika aktörer och samhällssektorer, vilket kan minska incitamenten att ta beslut som gynnar samhällssektorn som helhet. Dessa utmaningar kommer att diskuteras på IHE Forum, och följas av exempel och debatter för hur de kan hanteras och lösas.


Inför IHE Forum kommer vi att be några av de medverkande att ge oss korta inblickar i ett urval frågeställningar som kommer att belysas under konferensen.

Här kan du läsa den första intervjun med Ulf Persson, senior advisor på IHE, som berättar om konferensens tema och varför vi valt just detta tema.


IHE Forum 21-22 april 2022