IHE Forum

Med anledning av corona-pandemin måste vi tyvärr ställa in 2020 års IHE Forum i Lund.

Under hösten kommer vi istället ses under digitala former.

Exakt datum och mer information om tema kommer att läggas ut här och i nyhetsbrev.


3-4 september 2020

IHE Forum


Jubileumsforum 2019
Hälsoekonomi som vetenskap, innovation och politik

2019 fyllde IHE 40 år och det firade vi med ett jubileumsforum som belyste olika aspekter av hälsoekonomi som vetenskap, innovation och politik. I samband med inledningen visades även en film om IHE:s bakgrund och historia gjord av LIF.

Här kan du läsa en resumé från IHE Forum 2019

Se filmen om IHE:s bakgrund och historia