IHE Forum 2018

Bot och precision –
Hur hanterar vi nya typer av diagnostik och läkemedel?

IHE Forum 2018, 6–7 september, diskuterade deltagare från myndigheter, hälso- och sjukvården, akademin och life science-industrin nya, spännande resultat kring tester och läkemedel för bot och precision.

Under konferensens första dag presenterades flera exempel på botande behandling i form av genterapi såsom Car-T och ”gene silencing” samt diagnostiska verktyg för bot och precision för sjukdomar såsom prostatacancer och pankreascancer. Vi fick se flera exempel som visade på fantastiska möjligheter och potentiell bot. Samtidigt finns osäkerhet kring långsiktiga effekter, vilket kan leda till ett ökat behov av uppföljningsstudier och nya betalningssystem.

Många av dessa revolutionerande terapier genererar stora initiala kostnader, medan kostnadsbesparingar och hälsovinster sprids över en längre tidsperiod. Konferensens andra dag fokuserade därför mer på det hälsoekonomiska perspektivet och avslutades med en paneldebatt på temat Hur hantera kostnadseffektiva läkemedel när pengarna inte räcker? med bland annat deltagare från sjukvård, NT-råd och läkemedelsindustri.

Läs mer om årets Forum-innehåll här

Moderator under konferensens två dagar var vetenskapsjournalisten Lisa Kirsebom. ©IHE