IHE Forum

Datum för IHE Forum 2020
är den 3-4 september

IHE Forum


Jubileumsforum 2019
Hälsoekonomi som vetenskap, innovation och politik

2019 fyllde IHE 40 år och det firade vi med ett jubileumsforum som belyste olika aspekter av hälsoekonomi som vetenskap, innovation och politik. I samband med inledningen visades även en film om IHE:s bakgrund och historia gjord av LIF.

Här kan du läsa en resumé från IHE Forum 2019

Se filmen om IHE:s bakgrund och historia