Hoppa till innehåll
Aktuellt & Insikter
/Event

Inför IHE Forum 2024 – Peter Lindgren om årets tema

Här berättar IHE:s vd Peter Lindgren om temat för årets IHE Forum.

Foto: IHE

1. Beskriv årets tema och varför ni har valt det?

Årets tema är ”Från innovation till patientnytta”. Som hälsoekonomer lägger vi mycket tid på att på olika sätt beräkna värdet av nya innovationer. Detta värde realiseras bara om innovationerna faktiskt kommer till användning och når patienterna. Men det ska vara rätt användning också – därför har vi undertiteln ”hur optimerar vi användningen….”.

Det här är ett område där det händer väldigt mycket just nu och där vi, i och med den nya EU-lagstiftningen om gemensam HTA-utvärdering, står inför den kanske största förändringen sedan etableringen av Läkemedelsförmånsnämnden (TLV:s föregångare). Det diskuteras också en uppdatering av EU:s läkemedelslagstiftning och rörelsen mot precisionsmedicin för de kliniska prövningarna och kliniken närmare varandra, allt detta i ett för regionerna mycket ansträngt ekonomiskt läge.

2. Vad är din förhoppning om vad konferensen ska bidra till?

Jag hoppas att vi kan bidra till att sprida kunskap kring dessa frågor och vara en arena där olika aktörer kan lära av varandra – samt förstås många inspirerande diskussioner!