Hoppa till innehåll
Aktuellt & Insikter
/Event

Inför IHE Forum – Claude Marcus om de nya obesitasläkemedlen

Claude Marcus, professor och forskare inom barnfetma vid Karolinska Institutet är en av föredragshållarna på årets IHE Forum och han svarar här på två frågor om de nya läkemedlen inom obesitasvården

Foto: Staffan Larsson

1. På vilket sätt kan man se de nya obesitasläkemedlen som en revolution?

I över hundra år har man försökt hitta läkemedel som ska kunna hjälpa individer med obesitas. Det har flera gånger slutat med katastrofer med flera dödsfall då läkemedlen haft svåra biverkningar. Nu har vi, för första gången, fått fram säkra effektiva läkemedel som verkligen kan hjälpa individer med allvarlig obesitas – det är en revolution för obesitasvården!

2. Vilken är den största utmaningen med de nya obesitasbehandlingarna som nu finns?

Det finns en mängd obesvarade frågor att hantera. Vilka ska få tillgång till rabatterade läkemedel, ska det vara strikta begränsningar och ska enbart vissa läkare få förskriva läkemedlen med rabatt? Hur lång tid ska man behandla och hur ska behandling med läkemedel avslutas så att den som fått behandling inte går upp snabbt i vikt igen?