Hoppa till innehåll
Aktuellt & Insikter
/Event

Inför IHE Forum – Frida Lundmark om kliniska prövningar

IHE Forum 2024, Frida Lundmark Foto: Gunilla Lundström

Frida Lundmark, sakkunnig policy på Lif svarar här på två frågor om kliniska prövningar och dess betydelse för att nå ut med nya läkemedel

Foto: Gunilla Lundström

1. Hur kan kliniska prövningar i Sverige bidra till att nya läkemedel når patienter fortare

Kliniska prövningar är en viktig del i att tidigt tillgängliggöra nya läkemedel till patienter. Dels genom den faktiska prövningen men också genom att prövningarna ger hälso- och sjukvården kunskap och erfarenhet av nya läkemedel som bidrar till att de snabbare kommer patienterna till godo efter godkännande. Vart företagen väljer att genomföra kliniska prövningar hänger också i allt högre grad samman med den efterföljande implementeringen. Kopplingen mellan prövningar och implementering blir alltmer tydlig och därmed också prövningarnas roll i att skapa förutsättningar för tidig tillgång.

2. Vilka är Sveriges styrkor som prövningsland?

Företagens kliniska prövningar blir alltmer avancerade och komplexa och Sverige har goda förutsättningar att genom den välutvecklade hälso- och sjukvården och det fokus på precisionsmedicin som finns bli ett förstahandsval för dessa prövningar. Biobanker och kvalitetsregister skapar unika möjligheter i Sverige och sist men inte minst har vi en framåtlutad regulatorisk myndighet i Läkemedelsverket – det är viktigt.