Hoppa till innehåll

Mt Hood Diabetes Challenge Network

Test Bed Sweden for Clinical Trials and the Implementation of Precision Health in Cancer is an add-on and further development of the Vinnova-funded innovation milieu Vision Zero Cancer established in 2019 with the long-term vision that no one should have to die of cancer.

The research institute SIR at the Stockholm School of Economics is the coordinator for Vision Zero Cancer and for the innovation milieu “Test Bed Sweden”, which has been granted funding for five years by Vinnova and which will be part of the national strategic innovation program Swelife.

Read more

Mount Hood Diabetes Challenge Network är en diabetesspecifik hälsoekonomisk konferens. Konferenserna är ett forum för personer som arbetar med hälsoekonomiska modeller inom diabetesområdet. I forumet diskuteras struktur, teknik och utfall för olika hälsoekonomiska modeller och utmaningarna består bland annat i hur man hanterar diabetesrelaterade komplikationer och osäkerhet.

Konferensen är uppkallad efter Mount Hood, där det första mötet ägde rum år 2000. Sedan dess har det arrangerats ett flertal möten på olika ställen i världen. IHE har deltagit vid flera och även varit en del i planeringen och organisationen av en del möten.

Läs mer om Mount Hood Diabetes Challenge Network


IHE var värd för Mount Hood 2022 Diabetes Challenge som arrangerades den 24 september i Malmö.


Publicerade artiklar:
Exploring structural uncertainty and impact of health state utility values on lifetime outcomes in diabetes economic simulation models: Findings from the Ninth Mount Hood Diabetes Quality-of-Life Challenge
The Challenge of Transparency and Validation in Health Economic Decision Modelling: A View from Mount Hood
Computer Modeling of Diabetes and Its Transparency: A Report on the Eighth Mount Hood Challenge

The Mt Hood Diabetes Challenges Network - is a forum for computer modelers of diabetes, in the field of health economics, to discuss and compare diabetic models
Created by Jonathan Paiano for the Mt Hood Diabetes Challenges Network