Hoppa till innehåll
Aktuellt & Insikter
/RWE och register

Nyligen publicerat – Förhöjd läkemedelsanvändning för smärta, depression och ångest bland personer med hemofili

En nordisk registerstudie omfattande mer än 3000 personer med hemofili visar högre uttag av läkemedel för smärta, depression och ångest jämfört med matchade kontroller från befolkningen med samma ålder och kön. Dessa skillnader fanns oberoende av svårighetsgrad för hemofili och oberoende av kön. Studieresultaten stödjer ett fortsatt fokus på förbättrat skydd mot blödningar och en aktiv hemofilivård för alla svårighetsgrader av blödarsjuka inklusive mild hemofili. Studien är publicerad med open access i Research and Practice in Thrombosis and Haemostasis. Läs mer