Hoppa till innehåll
Aktuellt & Insikter
/Event

Patienten i fokus på IHE Forum 7-8 september – Peter Lindgren om årets tema

Här berättar Peter Lindgren, vd på IHE, om temat för årets IHE Forum Patientens roll i hälso- och sjukvården
– från forskning till beslut

1. Beskriv årets tema och varför ni har valt det?
Ord som personcentrering, patientmedverkan och liknande har blivit något av honnörsord när man diskuterar sjukvården. Det finns förstås en risk att sådana fraser stannar vid att man inkluderar en symbolisk patient eller patientrepresentant utan att ge något reellt inflytande.

Det där med patientinflytande kan vara ganska svårt att få till på ett bra sätt, särskilt i situationer som kräver att man balanserar samhällets övergripande behov och andra patientgruppers behov mot behoven i en specifik patientgrupp. På årets Forum belyser vi patientens roll som en aktiv part i hälso- och sjukvården – patienten är ju hela poängen så att säga. Så egentligen kanske frågan borde vara: Varför detta tema först nu?

2. Vad är din förhoppning om vad årets Forum ska bidra till?
Alla har vi ju en relation till patientrollen – antingen som tidigare, nuvarande eller blivande patienter. Genom att belysa patientens roll från forskning över prioriteringsbeslut till behandling hoppas jag att vi detta år kan lära oss av varandra för att bidra till att patienternas behov och värderingar fångas in på ett meningsfullt sätt.

IHE Forum 2023 – Läs mer