Hoppa till innehåll
Aktuellt & Insikter
/Event

Patienten i fokus på IHE Forum – Margareta Haag om personcentrerad vård

Vi har förmånen att få höra Margareta Haag, ordförande i Nätverket mot cancer på IHE Forum. Läs intervjun med Margareta där hon berättar om personcentrerad vård.

Anmäl dig idag för att inte missa Margareta Haag och alla andra fantastiskt intressanta föredragshållare på IHE Forum!

1. Hur vill du definiera en välfungerande personcentrerad vård?
En personcentrerad vård utgår från patientens erfarenheter och upplevelser, patientens berättelse. Vårdpersonalen lyssnar till patientens perspektiv och tar hänsyn och skissar vården i samverkan med patienten. Det kan krävas ett bemötande som vården i dag inte använder och man tror att det inte finns tid för tiden det tar att verkligen lyssna på patienten innan man tillsammans med patienten gör upp en vårdplan.

Vi tror att en personcentrerad vård är basen för patient- och närståendesamverkan för bättre forskning och hälso- och sjukvård. Rapporten som jag har varit med att ta fram har använts i workshops med Genomic Medicine Sweden och man har då ”upptäckt” att man vinner såväl effektivitet som personalnytta och patienten uppnår högre livskvalitet. Här kan du ladda ner rapporten

2. Vilken/vilka är den största utmaningen/utmaningarna med personcentrerad vård?
Den största utmaningen är att vården inte tar sig tiden vid första mötet med patienten att lyssna, lära och samverka med patienten. Det krävs troligtvis ett utbildningsblock i högskolornas vårdprogram om personcentrering i vården för att vården ska få ett utvecklat ”mind-set” och förändra bemötande och kulturen i vården. Så länge man inte hört talas om de forskningsresultat som publicerats inom GPCC:s forskning och om patienternas ökade livskvalitet så behöver vi stärka våra röster för att visa på vikten av en genuin samverkan på olika nivåer i vården – mikro, meso och makronivå. På systemnivå behövs samverkan mellan patientföreträdare, akademi, profession, beslutsfattare och näringsliv för att vi ska uppnå bra beslut och resultat.

I dag mäts inte patientens ”mjuka” värden och det saknas kvalitetsregister, mätning, uppföljning och utvärdering av patientens livskvalitet vid rehabilitering. Om de mjuka värdena finns med som en av många parametrar skulle troligtvis utvecklingen mot en personcentrerad vård gå mycket snabbare.

IHE Forum 2023 – Läs mer