Hoppa till innehåll
Aktuellt & Insikter
/Policy

IHE rapport om nya terapier mot sällsynta sjukdomar

I rapporten diskuteras nya metoder och vägar för att modifiera nuvarande beräknings- och värderingsgrunder för särläkemedel i Sverige för att bättre spegla försäkringstagarnas, skattebetalarnas och potentiella patienters betalningsvilja för nya innovativa särläkemedel.

Läs mer och ladda ner rapporten