Hoppa till innehåll
Publicering
/Preferenser och värdering

Befolkningens värdering av alternativa former för äldreomsorg. En studie av betalningsvilja. Medverkan i

Gralén K, Andersson E, Ahlberg I, Steen Carlsson K och Olofsson S

Läs mer och ladda ner


Stockholm: Myndigheten för vård och omsorgsanalys, 2015.
PM 2015:2