Hoppa till innehåll
Publicering
/Kostnader och sjukdomsbörda

Burden of established cardiovascular disease in people with type 2 diabetes and matched controls: Hospital-based care, days absent from work, costs and mortality

Persson S, Nilsson K, Karlsdotter K, Skogsberg J, Gustavsson S, Jendle J, Steen Carlsson K

Detta är en av IHEs två studier med fokus på personer med typ 2-diabetes och etablerad hjärt-kärlsjukdom i Sverige som har publicerats i den medicinska tidskriften ”Diabetes, Obesity and Metabolism”. Denna studien undersöker bördan för sjukhusbaserad vård, arbetsfrånvaro, tillhörande kostnader och överdödlighet för personer med typ 2-diabetes, med och utan fastställd hjärt-kärlsjukdom. Den andra studien bygger vidare på resultaten och genomför en modellbaserad analys.

Studien är en retrospektiv registerstudie som under en tioårsperiod (2007–2016) analyserar bördan för sjukhusbaserad vård, arbetsfrånvaro, tillhörande kostnader och överdödlighet för personer med typ 2-diabetes, med och utan fastställd hjärt-kärlsjukdom, jämfört med en kontrollgrupp bestående av personer utan diabetes. Regressionsanalys användes för att tillskriva kostnader och sjukdagar på grund av etablerad hjärt-kärlsjukdom. Dödligheten analyserades med Cox regression, stratifierad efter födelseår och justerad för kön och utbildning.

Resultaten visade att risken för att dö var fyra gånger högre för personer med typ 2-diabetes och etablerad hjärt-kärlsjukdom jämfört med personer i kontrollgruppen utan hjärt-kärlsjukdom. Vidare kunde hela 90 procent av kostnaden för sjukhusbaserad vård avseende diabeteskomplikationer tillskrivas personer med etablerad hjärt-kärlsjukdom. Etablerad hjärt-kärlsjukdom var även en ledande orsak bakom antalet sjukdagar samtidigt som kostnaden för sjukskrivningar på grund av hjärt-kärlsjukdom hos personer med typ 2-diabetes visade sig vara ännu högre än kostnaderna för sjukhusbaserad vård.

De viktigaste drivkrafterna för kostnaderna för sjukhusbaserad vård för personer med typ 2-diabetes och etablerad hjärt-kärlsjukdom var akut hjärtinfarkt, angina pectoris och stroke; men även njursjukdom i slutstadiet och ögonsjukdom, vilket bekräftar att etablerad hjärt-kärlsjukdom är förknippad med en rad andra komplikationer.

Studien är ett samarbete och har genomförts av Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE, Örebro universitet och Boehringer Ingelheim AB. Studierna har finansierats av Boehringer Ingelheim AB.

Läs mer och ladda ner artikeln


Diabetes, Obesity and Metabolism 2023;25(3)726-734
DOI: https://doi.org/10.1111/dom.14919