Hoppa till innehåll
Publicering
/RWE och register

Comorbidities in patients with generalized pustular psoriasis- a nationwide population-based register study

Löfvendahl S, Norlin JM, Schmitt-Egenolf M

Generaliserad pustulär psoriasis (GPP) är en ovanlig och allvarlig typ av pustulär psoriasis. Vi har undersökt huruvida personer med GPP har en högre förekomst av andra sjukdomar, dvs en högre samsjuklighet, jämfört med personer från den allmänna befolkningen och personer med den mer vanliga hudsjukdomen psoriasis vulgaris.

Studien använde data från det svenska patientregistret och innefattade 1 093 personer med GPP, 5 399 kontroller från den allmänna befolkningen och 3 252 kontroller med psoriasis vulgaris. Relevanta sjukdomar identifierades genom litteraturstudier och förekomsten av dessa jämfördes mellan personer med GPP och kontroller med hjälp av logistik regressionsanalys.

Resultaten visade att 70% av personerna med GPP hade någon av de identifierade samsjukligheterna, jämfört med 46% av kontrollerna från den allmänna befolkningen och 63% av kontrollerna med psoriasis vulgaris. De vanligaste sjukdomarna bland personer med GPP var hypertoni, psoriasisartrit och typ 2 diabetes. Sjukdomar som var mer vanliga i GPP jämfört med psoriasis vulgaris innefattade Crohns sjukdom, typ 2 diabetes och magsår.

Slutsatsen av studien är att personer med GPP har en högre sjukdomsbörda jämfört med den allmänna befolkningen och en mer allvarlig samsjuklighet än personer med psoriasis vulgaris.

Läs mer


Journal of the American Academy of Dermatology, 2023 March;88(3):736-738
DOI: 10.1016/j.jaad.2022.09.049