Hoppa till innehåll
Publicering
/Ekonomisk utvärdering

Costs and utilities of manual therapy and orthopedic standard care for low prioritized orthopedic outpatients of working age: A cost consequence analysis

Lilje S, Persson U, Tessem Tangen S, Kåsamoen S and Skillgate E

En hälsoekonomisk utvärdering av olika behandlingsstrategier för lågprioriterade, ortopediska öppenvårdspatienter i arbetsför ålder visade att naprapat manuell terapi (NMT) gav signifikant bättre utfall än ortopedisk standardbehandling. En lägre genomsnittskostnad (5 427 kronor vs. 14 298 kronor) och större QALY-vinst per patient (0,066 vs. 0,026) innebär att NMT är det dominanta behandlingsalternativet i jämförelse med ortopedisk standardbehandling.

Författarna kan därmed dra slutsatsen att NMT, som ett befintligt alternativ till standardbehandling i den ortopediska öppenvården, rimligen skulle innebära såväl förbättra hälsoresultat som kostnadsbesparingar.

Läs mer


Clinical Journal of Pain, 2014; 30(8): 730 - 736
DOI: 10.1097/AJP.0000000000000000