Hoppa till innehåll
Publicering
/Policy

Tre perspektiv på digitala vårdbesök – befolkningens, patienternas och vårdpersonalens uppfattningar. Medverkan i

Olofsson S, Gralén K & Persson U

IHE fick 2019 i uppdrag av Myndigheten för vård-och omsorgsanalys (Vårdanalys) att ta fram en metod och enkät för en studie av befolkningens värdering av digitala vårdbesök i sig och i relation till fysiska besök, inom primärvården.

Resultatet från denna studie finns nu tillgängligt i en rapport på Vårdanalys hemsida: ”Tre perspektiv på digitala vårdbesök – befolkningens, patienternas och vårdpersonalens uppfattningar” (Vårdanalys Rapport 2020:1).

IHE:s projektgrupp var Sara Olofsson, Katarina Gralén och Ulf Persson.

Rapporten finns att ladda ner hos Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys)


Stockholm: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2020
Rapport 2020:1