Hoppa till innehåll
Publicering
/Kostnader och sjukdomsbörda

Economic burden of palmoplantar pustulosis in Sweden – a population-based register study

Löfvendahl S, Norlin JM, Schmitt-Egenolf M

I studien uppskattades den ekonomiska bördan av sjukdomen palmoplantar pustulos (PPP) i Sverige. PPP är en kronisk och skovvis fortlöpande hudsjukdom som karaktäriseras av sterila, varfyllda blåsor på handflator och fotsolur.

Studien utgick från data från patientregistret och läkemedelsregistret i Sverige som användes för att uppskatta resursanvändning inom sjukvården (slutenvård, läkarbesök och läkemedel). Resursanvändning och relaterade kostnader för en patientpopulation med PPP (antal= 14 715) jämfördes med siffror för två kontrollgrupper som representerade allmänbefolkningen (antal=67 750) respektive personer med psoriasis vulgaris utan PPP (antal=41 933). Kontrollgrupperna matchades med patientpopulationen med avseende på ålder och kön.

Den genomsnittliga årskostnaden för en person med PPP var signifikant högre än för en person från allmänbefolkningen (3 000 Euro jämfört med 17 000 Euro). Kostnaden för PPP ungefär samma som för psoriasis vulgaris sett till totalen men det fanns vissa skillnader i hur resursanvändningen var fördelad; personer med PPP hade mer slutenvård men färre läkarbesök och minde läkemedelsanvändning än personer med psoriasis vulgaris. För personer med PPP var endast en liten del av kostnaderna för läkarbesök och slutenvård relaterade till PPP-specifika problem, vilket antyder en koppling mellan PPP och andra sjukdomar, så kallad samsjuklighet.

Läs mer och ladda ner artikel


Acta Dermato Venereologica, 2023;103
Published Online: January 9, 2023
DOI: https://doi.org/10.2340/actadv.v103.4501