Hoppa till innehåll
Publicering
/Kostnader och sjukdomsbörda

Health care resource use, diagnostic delay and disease burden in transthyretin amyloid cardiomyopathy in Sweden

Hjalte F, Norlin JM, Alverbäck-Labberton L, Johansson K, Wikström G, Eldhagen P

Syftet med studien var att beräkna resursanvändning och direkta sjukvårdskostnader för patienter med transtyretin amyloid kardiomyopati (ATTR-CM) i Sverige uppdelat på svårighetsgrad enligt definitionen av New York Heart Association (NYHA). Ett ytterligare syfte med studien var att undersöka den nuvarande diagnostiska vägen för patienter med ATTR-CM i Sverige.

Studien baserades på en stratifierad inklusion av patienter med en bekräftad ATTR-CM diagnos i olika NYHA-klasser. Data hämtades från journaler på två kardiologiska kliniker i Sverige. Uppgifter om hälso- och sjukvårdens resursanvändning samlades in retroaktivt under 12 månader.

38 patienter inkluderades, varav 7 i NYHA klass II, 20 i klass III och 4 i klass IV. Den totala sjukvårdskostnaden per patient ökade från 69 000 SEK i NYHA klass II, 219 000 SEK i NYHA klass III, till 638 000 SEK i klass IV, främst på grund av ökningen i antalet slutenvårdsvistelser. I genomsnitt var tiden från någon tidigare hjärtrelaterad diagnos till ATTR-CM-diagnos 3,5 (SD 3,1) år.

Sammanfattningsvis visade studien på att de mer avancerade stadierna av ATTR-CM är förknippade med betydande sjukvårdskostnader eftersom patienter oftare behöver resurskrävande slutenvård. Den diagnostiska vägen till ATTR-CM i denna studie kännetecknades av en diagnostisk fördröjning på flera år.

Läs mer och ladda ner artikeln


Annals of Medicine 2023;55(2):2292686
DOI: 10.1080/07853890.2023.2292686