Hoppa till innehåll
Publicering
/RWE och register

Health-related quality of life in patients with generalized pustular psoriasis – a Swedish register study

Norlin J, Löfvendahl S, Schmitt-Egenolf M

En ny studie från IHE, publicerad i Annals of Medicine, rapporterar hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL, health-related quality of life) hos personer med generaliserad pustulös psoriasis (GPP). GPP är en allvarlig form av psoriasis som kännetecknas av sterila pustler över kroppen. Med data från Svenska Nationella registret för systemisk behandling av psoriasis (PsoReg) har forskare vid IHE undersökt HRQoL bland personer med GPP jämfört med HRQoL hos personer med den vanligare typen av psoriasis, plackpsoriasis. HRQoL mättes med två olika livskvalitetsinstrument (EuroQol-5 Dimensions [EQ-5D] och Dermatology Life Quality Index [DLQI]).

Studien visar signifikant minskad HRQoL, oavsett mätinstrument, bland personer med GPP jämfört med de som enbart har plackpsoriasis. Resultaten, som är i linje med internationella studier, visar på ett behov av effektivare behandlingsinsatser för denna autoinflammatoriska sjukdom.
Läs mer och ladda ner artikeln


Annals of Medicine, 2024; 56(1): 2341252
DOI: 10.1080/07853890.2024.2341252