Hoppa till innehåll
Publicering
/Kostnader och sjukdomsbörda

Missbrukets ekonomiska börda i Sverige, kapitel 19

Glenngård AH, Svensson J & Persson U

Stockholm: SOU 2011:6. Delbetänkande