Hoppa till innehåll
Publicering
/Policy

Slutrapport för Swelife-ATMP systemutvecklingsprojekt 3 (SDP3). Affärsmodeller och hälsoekonomi.

Persson U, Lindgren P (projektmedlemmar IHE) bland flera projektpartners

Syftet med projektet har varit att kartlägga ATMP området, samla relevant information och skapa olika underlag i form av kartläggningar, checklistor, utvalda typfall och referenser, vilket presenteras i denna rapport med bilagor. Projektets långsiktiga mål är att bidra till att ATMP som utvecklas eller marknadsförs i Sverige (eller av svenska aktörer) ska lyckas och nå ut till patienterna (nationellt och internationellt).

Huvudfokus i rapporten är utmaningarna kring värdering av och betalning för ATMP. För att demonstrera värde krävs inte bara evidens som visar att behandlingen fungerar utan också ekonomisk evidens som visar att kostnaden är acceptabel i förhållande tillhälsovinst och relevanta behandlingsalternativ.

IHE har varit en av de projektpartners (organisationer) som medverkat i projektet. Övriga projektpartners är: Akademiska Sjukhuset, CellProtect Nordic Pharmaceutical, Idogen, Karolinska Centrum för Cellterapi (KCC), LIF (de forskande läkemedelsföretagen), NextCellPharma, Novartis, BMS, Pfizer, Pre-GMP KI, Region Örebro Län, Region Skåne, Region Västerbotten, RISE (Research institutes of Sweden), Swelife.

Projektet är ett samverkansprojekt inom ramen för Swelife-ATMP som är ett strategiskt projekt finansierat av Swelife (strategiskt innovationsprogram för life science finansierat av Vinnova).

Här kan du läsa mer och ladda ner rapporten


Swelife, december 2020