Hoppa till innehåll
IHE Rapport
/Policy
/2021:3a
Hofmarcher T, Keel G, Lindgren P

Cancer care and access to cancer drugs in Asia-Pacific ‒ Introduction

Under de kommande veckorna kommer IHE att publicera en rapportserie om cancer och cancerläkemedel i Asien och Stillahavsområdet och denna veckas publicering innehåller introduktionen (IHE Report 2021:3a) och sammanfattningen som avslutas med en call-to-action (IHE Report 2021:3b).

Rapporten avser att öka medvetenheten om storleken på cancerbördan, hälso- och sjukvårdsresurser som används för att ta itu med bördan, utmaningar med tillgång till innovativa läkemedelsbehandlingar samt möjliga sätt att förbättra tillgång till cancerläkemedel.

Rapporten omfattar 14 länder och territorier (inklusive Australien, Kina, Indien, Japan) som står för hälften av världens befolkning och är uppdelad i fem delrapporter:

1. The burden of cancer: It shows that cancer patient numbers have been growing steadily in recent years along with the incoming silver tsunami. While more and more patients survive cancer in high-income markets, patient outcomes in middle-income markets are at best stagnating.

2. Health spending on cancer care: It shows that most markets miss the informal WHO target of public health spending of 5% of GDP. Cancer accounts for 5-9% of total health spending in high-income markets and only 1-2% (excl. out-of-pocket payments) in some middle-income markets.

3. Patient access to innovative cancer drugs: It shows that there is a big gap between the number of innovative drugs with regulatory approval and those with reimbursement approval. Almost 1 million patient life years are lost for every year of delay in reimbursement of 10 innovative cancer drug-indications across the markets.

4. Health spending on cancer drugs and unmet patient needs: Total health spending on cancer drugs ranges from $30 to $90 per capita in high-income markets and from $0.2 to $6.6 in middle-income markets (based on list prices). Despite higher spending on innovative cancer drugs, even high-income markets may struggle to meet patient needs.

5. Pricing policies for off-patent cancer drugs: Pricing policies for off-patent cancer drugs are not fully effective in many markets. Effective pricing policies for off-patent cancer drugs could free up substantial resources for re-investment in new innovative cancer drugs.

Merck Sharp & Dohme (MSD) har bidragit med finansiering av denna rapport. Det är författarna ensamma som svarar för analys, tolkningar och rapportens innehåll.

För frågor om studien kontakta Thomas Hofmarcher


IHE Report 2021:3a, IHE: Lund, Sweden