Hoppa till innehåll
IHE Rapport
/Policy
/2024:4
IHE bröstcancer
Manzano A, Hofmarcher T

Improving Outcomes for Women with Triple-Negative Breast Cancer in Latin America – An Extended Analysis

Bröstcancer är ett stort och växande folkhälsoproblem i Latinamerika. En av de mest aggressiva och svåra subtyperna av bröstcancer är trippelnegativ bröstcancer (TNBC), som står för 13–21 % av alla bröstcancerfall.

Denna rapport är en utökning av IHE Report 2023:6. Den omfattar tre nya länder – Dominikanska republiken, Panama och Peru – förutom Argentina, Brasilien, Chile, Colombia och Mexiko. Den tittar på utmaningar och möjligheter att förbättra vården av TNBC i Latinamerika.

TNBC diagnostiseras ofta i ett sent skede när överlevnadsmöjligheterna är låga. Tidig upptäckt – genom självupptäckt och screening – är avgörande för att förbättra chansen att överleva. Aktuella utmaningar för tidig upptäckt av TNBC i Latinamerika inkluderar:

• Låg medvetenhet om tidiga tecken på bröstcancer och rädsla för diagnos hos kvinnor
• Lågt deltagande eller frånvaro av organiserade befolkningsbaserade screeningprogram
• Låg upplevd kvalitet av primärvård och screeningtjänster i offentlig sektor

TNBC är den mest svårbehandlade subtypen av bröstcancer oavsett stadium vid diagnos. Det senaste införandet av immunterapi och målinriktad behandling (för patienter med BRCA-mutationer) förändrar för närvarande behandlingslandskapet. Korta ledtider för bröstdiagnostik och behandling förbättrar överlevnadschanserna för patienter. Aktuella utmaningar inom områdena diagnostik och behandling av TNBC i Latinamerika inkluderar:

• Bristfällig samordning mellan utförare av diagnostiska tjänster och behandling inom offentlig sektor
• Brist på specialiserade läkare, såsom patologer, onkologer, radiologer
• Brist på diagnostisk infrastruktur och omfattande testning av biomarkörer
• Brist på tillgång till nya behandlingar i den offentliga sektorn och långsam införande av nya behandlingsmetoder i klinisk praxis

Övergripande rekommendationer för att förbättra vården av TNBC-patienter i Latinamerika inkluderar att öka hälsokunskapen för att underlätta tidig upptäckt, att förbättra hela vårdförloppet och att införliva innovationer i klinisk praxis. Att förbättra kvaliteten på vården – från tidig upptäckt till diagnostik och behandling – har bredare positiva konsekvenser för samhället, inklusive effekter på sjukvårdsystemet, arbetsliv, familjeliv, behovet av informell vård och ekonomin.

Ladda ner IHE REPORT 2024:4 (inkluderat Dominikanska Republiken, Panama och Peru):

Utökad engelsk version
Utökad spansk version

Ladda ner den tidigare IHE REPORT 2023:6 (Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Mexiko):

Engelsk version
Spansk version
Portugisisk version


För mer information kontakta Thomas Hofmarcher


IHE REPORT 2024:4 IHE: Lund, Sweden