Hoppa till innehåll
IHE Rapport
/Policy
/2024:5
Manxhuka B, Gustafsson A, Hofmarcher T

Patient access to treatment in advanced NSCLC – Are European health systems ready to measure what matters?

Hur bra är europeiska sjukvårdssystem på att publicera real-world data (RWD) om kvalitetsindikatorer inom cancervården? Den här rapporten tar upp läkemedelsbehandlingar vid avancerad icke-småcellig lungcancer (aNSCLC) som exempel. Den undersöker om europeiska sjukvårdssystem i 13 länder samlar in och publicerar tillförlitliga, aktuella RWD om behandlingsfrekvensen för aNSCLC.

Genomgången av publicerade data om behandlingsfrekvenser för aNSCLC visar på en uttalad avsaknad av tillförlitliga, omfattande och aktuella data. Bristen på publicerade data undergräver möjligheten att utvärdera kvaliteten i vården och efterlevnaden av behandlingsstandarder som föreskrivs i internationella och nationella kliniska riktlinjer.

Sverige och Storbritannien är föregångsexempel. De publicerar regelbundet uppgifter om behandlingsfrekvenser för hela landet. Men även i dessa länder är de publicerade uppgifterna inte tillräckligt detaljerade för att man ska få en fullständig bild av kvaliteten på den behandling som ges. Specifika uppgifter om vilka typer av läkemedel som ges till patienterna publiceras inte.

Genomgången av publicerade RWD-studier visar också att de senaste framstegen inom medicinsk behandling av aNSCLC kanske inte utnyttjas fullt ut i den kliniska vardagen. Det är vanligt att observera en underanvändning av nyare behandlingsalternativ (immunterapi och målinriktad terapi) och en överanvändning av äldre behandlingsalternativ (kemoterapi) jämfört med rekommendationerna i kliniska riktlinjer. Detta bekräftar ett centralt resultat i vår tidigare IHE rapport 2022:2.


IHE REPORT 2024:5 IHE: Lund, Sweden