Hoppa till innehåll
Aktuellt & Insikter
/Modellering

The Mount Hood Diabetes Challenge: En samarbetsinriktad, sjukdomsspecifik modell för förbättrad hälsoekonomisk modellering

Mount Hood Diabetes Challenge som är ett återkommande möte (oftast vartannat år) med 10+ diabetes modelleringsteam och upp till 100 deltagare, med intresserade av diabetesmodellering, har varit avgörande för att främja dialog och innovation på en global skala sedan starten år 2000.

The Mt Hood Diabetes Challenges Network - is a forum for computer modelers of diabetes, in the field of health economics, to discuss and compare diabetic models

Utvecklare av IMIB- och GDM-diabetesmodellerna träffades då för första gången och tillbringade en helg med att köra standardiserade simuleringsscenarier, jämföra samt diskutera resultaten på sluttningarna av Mount Hood i Oregon, USA.

Created by Jonathan Paiano for the Mt Hood Diabetes Challenges Network

Modelleringsutmaningarna på mötena har sedan dess inkluderat modeller för typ 2-diabetes, typ 1-diabetes, och hjärt-kärlsjukdom.

Mötena planeras i god tid och hålls oftast strax innan eller efter andra stora konferenser för att underlätta god uppslutning. Mötena består av modelleringsutmaningar, inbjudna talare och individuella presentationer (utvalda från inskickade abstrakt).

Varje möte har ett tema baserat på ett aktuellt ämne, till exempel kardiovaskulära utfallsstudier och deras implikationer för modellering av hjärtskyddande diabetesläkemedel för 2018 års möte i Düsseldorf, Tyskland. involverar vanligtvis korsvalidering (att jämföra och kontrastera modellresultat genom att simulera standardiserade hypotetiska scenarier), extern validering (att jämföra modellresultat med faktiska kliniska studier för att möjliggöra bedömning av träffsäkerheten, samt jämförelser mellan modeller) och osäkerhetsanalys (beräkning av Monte Carlo- och parameterosäkerhet och bedömning av strukturell osäkerhet för att kvantifiera modellresultatens robusthet för beslutsfattare).

Instruktionerna för utmaningarna ges i god tid till modelleringsgrupperna, som lämnar in sina slutresultat före mötet. En diskussionsledare sammanställer resultaten och presenterar dem under mötet, som följs av en gruppdiskussion med syfte att förklara resultat, utbyta idéer, utmana antaganden och gemensamt sträva efter att förbättra diabetesmodellernas prestanda. Efter mötena bildas en författarkommitté och man kommer överens om vilka ämnen som ska publiceras. Utmaningsresultaten laddas även upp på hemsidan och registret över diabetesmodeller uppdateras. 

IHE deltog även på Mount Hood Diabetes Challenge i december 2023 i Kuala Lumpur, Malaysia, vilket upprepade 2022 års utmaningar med fokus på en asiatisk population för att ta hänsyn till skillnader i befolkningsegenskaper, behandling, samt kostnader och nytta. Detta var också första gången som IHE-DCM-T2 presenterade resultat med den nya uppsättningen riskekvationer baserade på Japan Diabetes Complications Study/Japanese Elderly Diabetes Intervention Trial risk engine (JJRE) presenterades. Publiceringen av resultaten är för närvarande under förberedande.

När vi blickar framåt fungerar Mount Hood Diabetes Challenge Network som en modell för andra sjukdomsområden och belyser potentialen i samarbetsinitiativ för att driva framsteg inom hälso- och sjukvårdsekonomi. Modelleringsteam inom några andra sjukdomsområden som KOL och demens har följt efter.

Modellteam inom andra sjukdomsområden som vill starta något som liknar Mount Hood Diabetes Challenge Network uppmuntras att kontakta IHE för mer information och vägledning (diabetesmodelling@ihe.se)!


Läs mer om The Mount Hood Diabetes Challenge Network

Läs mer om hälsoekonomisk modellering