Hoppa till innehåll
Aktuellt & Insikter
/Metod

Lansering av Cancer Dashboard för Polen

Vad är den aktuella situationen för cancervården i mitt land? Når vi de mål som slagits fast i det nationella cancerprogrammet eller de målvärden som fastställts av internationella institutioner? Ligger vi under eller över EU-genomsnittet? Detta är tre centrala frågor som IHE:s Cancer Dashboard för Polen försöker svara på. Dashboarden är särskilt inriktad på women’s cancers, dvs. bröst- och gynekologisk cancer.

Dashboarden ger en visuell beskrivning av utvalda resultatindikatorer inom alla områden av cancervården, och den innehåller jämförelser med Visegradländerna och EU-genomsnittet. För varje indikator ger dashboarden rekommendationer för att förbättra status quo. Syftet med dashboarden är att stödja implementeringen av den nationella cancerstrategin 2020–2030 samt andra pågående initiativ för att förbättra cancervården i Polen.

Den publika lanseringen av dashboarden sker i samband med presentationer vid konferensen ”The Road to the Presidency – Discussion on health priorities of the Polish Presidency of the EU Council” den 30 januari 2024 samt konferensen ”Priorytety w Ochronie Zdrowia 2023” i det kungliga slottet i Warszawa den 31 januari 2024.

Ladda ner den polska versionen:

IHE_-_Cancer_Dashboard_Poland_ polish version_


För mer information kontakta Thomas Hofmarcher


Cancer Dashboard for Poland – Women’s cancers, IHE 2024, Lund, Sweden