Hoppa till innehåll

PREDEM

PREDEM är ett forskningsprojekt som finansieras av Vinnova. I innovationsmiljön PREDEM som koordineras av Karolinska Institutet samverkar regioner, bolag och intresseorganisationer för att introducera nya verktyg och arbetssätt för tidig upptäckt, precisionsdiagnostik, prevention och behandling av demenssjukdomar.

Miljön är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, IHE, Svenskt Demenscentrum, Demensförbundet, Migrationsskolan i Region Skåne, Akademiskt Primärvårdscentrum i Region Stockholm, Region Värmland, DigitalWell Arena, Geras Solutions AB, MindMore AB och Roche AB. Läs mer