Stipendium

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) och Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning har härmed nöjet att annonsera mottagaren av 2021 års stipendium för årets studentuppsats i hälsoekonomi.

Mottagare av årets stipendium är Kajsa Appelberg och Hannes Runheim för deras magisteruppsats “Värdet av diagnostik vid sällsynta sjukdomar – En hälsoekonomisk undersökning med två fall” framlagd vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings Universitet läsåret 2020-2021.

Läs mer och ladda ner uppsatsen


Hälsoekonomin ger oss verktyg för att bättre förstå den problembild vi står inför idag inom hälso- och sjukvården, för att utvärdera möjliga lösningar och för att bidra med kunskap för nödvändiga prioriteringar.

För att lyfta intresset för detta viktiga fält kommer Bengt Jönssons Stiftelse för Hälsoekonomisk Forskning och IHE årligen belöna en framstående uppsats inom hälsoekonomiområdet.

Uppsatsen bedöms utifrån relevans och kvalitet av en kommitté bestående av professor Peter Lindgren, docent Katarina Steen Carlsson och dr Linus Jönsson. Uppsatsen ska vara skriven eller publicerad vid ett svenskt lärosäte.

Stipendiet kommer att utlysas på IHE:s hemsida och delas ut under IHE Forumdagarna i Lund.