Hoppa till innehåll
IHE Rapport
/Policy
/2022:10
Hofmarcher T, Lindgren P, Wilking N

Cancer Care in Türkiye in a European Context

Denna rapport belyser cancervården i Turkiet. Rapporten bygger på en omfattande analys av offentligt tillgängliga data och publicerad litteratur. Utifrån en jämförande analys med tre europeiska länder (Belgien, Frankrike, Polen) beskriver rapporten sjukdomsbördan och den ekonomiska bördan av cancer. Rapporten analyserar också tre särskilda områden: styrning, screening, diagnos och behandling. Baserat på analysen ges rekommendationer för framtida förbättringar av cancervården i Turkiet.

Huvudresultat:
• Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken och den främsta orsaken till den totala sjukdomsbördan i Turkiet
• Det årliga antalet nya cancerfall i Turkiet kan nästan komma att fördubblas till 400 000 fall fram till 2040, främst på grund av demografiska förändringar
• Canceröverlevnaden har förbättrats i Turkiet, men om överlevnaden vore lika hög som i Frankrike skulle tusentals dödsfall kunna undvikas varje år
• Den beräknade ekonomiska bördan av cancer uppgick till 2,48 miljarder euro eller 30 euro per capita 2019

Huvudrekommendationer:
• Styrningen av cancervården behöver rustas upp
• Beslutsfattande inom cancervården bör stödjas av relevanta lokala data
• Medvetenheten i befolkningen om screeningens betydelse måste öka
• Cancerpatienternas vårdförlopp måste förbättras
• Medicinsk personal, kliniker och diagnostiska tester måste anpassas till framtida behov i cancervården
• Nya framsteg inom strålterapi bör införlivas för att frigöra resurser
• Patienternas tillgång till nyare cancerläkemedel är begränsad i ett europeiskt perspektiv, men skulle kunna förbättras genom en starkare fokus på hälsoeffekter i förhållandet till kostnader i beslutsfattande


This report was commissioned and funded by Merck Sharp & Dohme (MSD) and based on independent research delivered by IHE. MSD has had no influence or editorial control over the content of this report, and the views and opinions of the authors are not necessarily those of MSD. The report was developed in close alignment with The Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV).


För frågor om rapporten kontakta Hofmarcher Thomas


IHE Report 2022:10, IHE: Lund, Sweden