Hoppa till innehåll
IHE Rapport
/Kostnader och sjukdomsbörda
/2024:6
IHE bröstcancer
Manzano A, Gralén K, Wilking N, Hofmarcher T

Improving Breast Cancer Care in the Middle East and Africa

Denna rapport beskriver bröstcancervården i Mellanöstern och Afrika. Nio länder (Algeriet, Egypten, Jordanien, Israel, Marocko, Saudiarabien, Sydafrika, Turkiet och Förenade Arabemiraten) ingår i analysen. Rapporten bygger på en omfattande analys av sekundärlitteratur och intervjuer med 41 lokala experter och patientorganisationer i dessa länder.

Rapporten ger en detaljerad bild av bördan av bröstcancer och utmaningar som patienter står inför längs hela vårdförloppet i varje land. Analysen täcker de tre pelarna i WHO:s Global Breast Cancer Initiative – upptäckt, diagnostisk, behandling – och kompletterar detta med en beskrivning av organisationen av bröstcancervården samt en översikt över hälso- och sjukvårdssystemen och styrningen av bröstcancervården. Landsspecifika rekommendationer om hur man kan förbättra det bröstcancervården ges också.

En lista över de 41 lokala experterna och patientorganisationerna finns på sidan 11-12 i rapporten. Vi vill tacka alla experter för att de delade med sig av sina insikter och bidrag.

Country cards i rapportens appendix sammanfattar de viktigaste resultaten och rekommendationerna för varje land. Dessa country cards kan även laddas ner som separata filer i länkarna nedan.


För frågor om rapporten kontakta Thomas Hofmarcher


Landsspecifika sammanfattningar på engelska (pdf)

Algeriet

Egypten

Israel

Jordanien

Marocko

Saudiarabien

Sydafrika

Turkiet

Förenade Arabemiraten


IHE REPORT 2024:6 IHE: Lund, Sweden