Hoppa till innehåll
Aktuellt & Insikter
/Policy

IHE deltog på evenemang vid WHO-möte

Vid sidan av Världshälsoorganisationens (WHO) 77:e världshälsosammanträde i Genève, deltog IHE i evenemanget ”Uniting Voices for Action on Women Cancer in the Eastern Mediterranean Region”. Detta evenemang, som anordnades av Eastern Mediterranean NCD Alliance, samlade representanter från hälsoministerier, organisationer från det civila samhället, vårdpersonal, life science sektorn och media.

Syftet med evenemanget var att snabba på insatser kring cancer bland kvinnor i regionen och väcka politiskt engagemang för att säkerställa att cancer bland kvinnor förblir ett centralt fokus på agendan för det kommande FN:s högnivåmöte om icke-smittsamma sjukdomar 2025.

IHE:s Thomas Hofmarcher och Andrea Manzano delade och diskuterade forskningsresultat från vår senaste IHE rapport 2024:6 ”Improving breast cancer care in the Middle East and Africa”.


Titel: Improving breast cancer care in the Middle East and Africa
Presentatör: Thomas Hofmarcher
Konferens: Uniting Voices for Action on Women Cancer in the EMR
Plats: Genève, Schweiz
Datum: 28 maj 2024


För mer information, kontakta gärna Thomas Hofmarcher