Hoppa till innehåll
Aktuellt & Insikter
/Policy

IHE diskuterar Europas plan mot cancer i Bryssel

IHE medverkade i den femte upplagan av European Cancer Forum i Bryssel. Thomas Hofmarcher deltog i en paneldebatt om ”Europe’s Beating Cancer Plan progress ahead of the 2024 review” tillsammans med Michele Calabro från European Regional and Local Health Authorities och Debra Montague från Lung Cancer Europe.

Thomas lyfte fram olika resulat från studier som IHE genomfört de senaste åren, bland annat studier om den ekonomiska bördan av cancer och tillgång till cancerläkemedel. Den gemensamma nämnaren är att det finns stora skillander mellan EU länderna generellt, men även mellan länder men ungefär samma inkomstnivå.

Länk till studier:
Access to novel cancer medicines in four countries in Central and Eastern Europe in relation to clinical benefit. ESMO Open (2023)
The cost of cancer in Europe 2018 (2020)


Konferens: 5th European Cancer Forum
Plats: Bryssel, Belgien
Datum: 5 december, 2023
Titel: Session 1: Europe’s Beating Cancer Plan progress ahead of the 2024 review
Författare: Thomas Hofmarcher
Presentatör: Thomas Hofmarcher