Hoppa till innehåll
Publicering
/Policy

Beating Cancer Inequalities in the EU: Spotlight on Cancer Prevention and Early Detection

Denna rapport av OECD, som IHE har medverkat i, belyser cancervårdssystemen i Europa. I rapportens fyra huvudkapitel görs en genomgång av (1) sjukdomsbördan av cancer, (2) prevention, (3) tidig upptäckt inklusive screening och (4) utmaningar med hållbarheten i cancersystemen med fokus på arbetskraft, läkemedel och strålbehandling.

Rapporten fokuserar i synnerhet på ojämlikheter mellan europeiska länder och delvis även ojämlikheter inom länderna. OECD-rapporten kan ses som ett komplement till IHE Report 2024:1 som innehåller en djupare analys av olika dimensioner av ojämlikhet och deras orsaker i EU länderna.

Läs mer och ladda ner OECD-rapporten 

Läs mer och ladda ner IHE Report 2024:1


För mer information kontakta Thomas Hofmarcher


OECD Health Policy Studies, 2024, OECD Publishing, Paris
DOI: https://doi.org/10.1787/14fdc89a-en