Hoppa till innehåll
IHE Rapport
/Kostnader och sjukdomsbörda
/2024:10
Manzano A, Hofmarcher T

Compendium report on global challenges and opportunities to improve the care of women with triple-negative breast cancer

Bröstcancer är ett stort globalt folkhälsoproblem. En av de mest aggressiva och svårbehandlade undertyperna av bröstcancer är trippelnegativ bröstcancer (TNBC). Cirka 10-20% av alla nydiagnostiserade fall av bröstcancer är TNBC, men på grund av den relativt låga överlevnaden står TNBC för cirka 30-40% av alla dödsfall i bröstcancer. Till skillnad från andra undertyper har det inte skett några innovationer inom den medicinska behandlingen av TNBC under många år. Den senaste tidens introduktion av immunterapi och målinriktad terapi kan dock vara början på en ny era för TNBC-patienter.

Denna rapport ger ett globalt perspektiv på TNBC. Den sammanställer främst grundläggande statistik, slutsatser och rekommendationer från tidigare IHE-rapporter om TNBC i Asien och Stillahavsområdet, Europa/Nordamerika och Latinamerika. Information från en nyligen publicerad IHE rapport om bröstcancer i Mellanöstern och Afrika har också inarbetats. Analysen av vårdprocessen är nära kopplad till de tre pelarna i WHO:s Global Breast Cancer Initiative. Rapporten avslutas med rekommendationer till beslutsfattare för att förbättra vårdkvaliteten.


För frågor om rapporten kontakta Thomas Hofmarcher


Länkar till tidigare IHE rapporter om TNBC och bröstcancer:

IHE REPORT 2024:10, IHE: Lund, Sweden