Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi
hälsoekonomi_iheIHE är sedan många år ett etablerat forsknings- och utredningsinstitut för hälsoekonomisk utvärdering av vård och omsorg.

Genom hälsoekonomiska analyser är IHEs målsättning att bidra till väl underbyggda beslut om hälso- och sjukvårdens utveckling och vara en oberoende brygga mellan hälsoekonomisk forskning och vårdens aktörer. 

IHE var det första institutet inom hälsoekonomi som bildades i Sverige.

ihe_forum

Läs mer om IHE Forum i senaste numret av IHE Information (PDF)
PRESENTATIONER IHE Forum 

Disruptiva innovationer 
– Banbrytande förändringar
för vården i vardagen

8-9 september 2016 

Aktuellt
Du kan även följa IHE på
LinkedIn för att få information om aktuella händelser

AKTUELLA PUBLICERINGAR
Improving Efficiency and Resource Allocation in Future Cancer Care
Report OHE and IHE
Läs mer »
2016-09-27

Nytt nummer av IHE information
IHE Forum - DISRUPTIVA INNOVATIONER
Läs mer »
2016-09-22

Tidigare nyheter
© IHE 2016