Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi
hälsoekonomi_iheIHE är sedan många år ett etablerat forsknings- och utredningsinstitut för hälsoekonomisk utvärdering av vård och omsorg.

Genom hälsoekonomiska analyser är IHEs målsättning att bidra till väl underbyggda beslut om hälso- och sjukvårdens utveckling och vara en oberoende brygga mellan hälsoekonomisk forskning och vårdens aktörer. 

IHE var det första institutet inom hälsoekonomi som bildades i Sverige.

Forum 2016_Datum

Disruptiva innovationer 
– Banbrytande förändringar
för vården i vardagen

Läs mer om årets IHE Forum »

PROGRAM (PDF)


7 SEPTEMBER 2016
GRUNDKURS I HÄLSOEKONOMI
- en dag i anslutning till årets IHE Forum 

Kursen arrangeras av IHE på Grand Hotel i centrala Lund. Detta kurstillfälle är i första hand tänkt för er som är anmälda till årets IHE Forum 8-9 september 2016 men vi välkomnar även kursdeltagare som inte kan närvara vid IHE Forum.

Läs mer om IHE:s hälsoekonomiska grundkurs »
Aktuellt
Du kan även följa IHE på
LinkedIn för att få information om aktuella händelser

8-9 SEPTEMBER 2016
iheforum

MISSAT ATT ANMÄLA DIG?
SISTA CHANSEN
Här kan du anmäla dig »

7 SEPTEMBER 2016
Grundkurs i hälsoekonomi
- en dag i anslutning till årets IHE Forum
Läs mer »

AKTUELLA PUBLICERINGAR
Societal cost of subcutaneous and intravenous trastuzumab for HER2-positive breast cancer e An observational study prospectively recording resource utilization in a Swedish healthcare setting
Läs mer »

Cost-effectiveness of Canagliflozin versus Sitagliptin when Added to Metformin and Sulfonylurea in Type 2 Diabetes in Canada
Läs mer »

2016-08-23


Tidigare nyheter
© IHE 2016