Institutet för Hälso- och
Sjukvårdsekonomi
Box 2127
SE-220 02 Lund
Besök: Råbygatan 2
Tel: 046-32 91 00
ihe[at]ihe.se
Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi

hälsoekonomi_iheIHE är sedan många år ett etablerat forsknings- och utredningsinstitut för hälsoekonomisk utvärdering av vård och omsorg.

Genom hälsoekonomiska analyser är IHEs målsättning att bidra till väl underbyggda beslut om hälso- och sjukvårdens utveckling och vara en oberoende brygga mellan hälsoekonomisk forskning och vårdens aktörer. 

IHE var det första institutet inom hälsoekonomi som bildades i Sverige.

linje_centr

Fyra IHE rapporter om olycksvärden för vägtrafikolyckor

IHE har i samarbete med professor Lars Hultkrantz vid Örebro Universitet gjort en studie på uppdrag av Trafikverket med syfte att ta fram underlag för en uppdatering av olycksvärden för vägtrafikolyckor som kan fördelas efter en skadeindelning baserad på medicinsk invaliditet.

Läs mer

Aktuellt
Du kan även följa IHE på
LinkedIn för att få information om aktuella händelser

IHEs medverkan vid konferenser
IFQCC 2016
International Forum for Quality Cancer Care Conference
Läs mer »
2016-10-19

AKTUELLA PUBLICERINGAR
Fyra IHE Rapporter om olycksvärden för vägtrafikolyckor
Läs mer »
2016-10-19

Fast-track access to urologic care for patients with macroscopic haematuria
Läs mer »
2016-10-12

Direct and indirect costs for anal fistula in Sweden
Läs mer »
2016-10-05

Tidigare nyheter
© IHE 2016