Hoppa till innehåll

Presentationer

Torsdag 7 september  

Patienten i hälso- och sjukvård

Vad är viktigt för patienten?
Margareta Haag, ordförande, Nätverket mot cancer

Patientens roll i en personcentrerad hälso- och sjukvård
Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Personcentrerad vård och hälsoekonomi
Hanna Gyllensten, docent i vårdvetenskap, Centrum för personcentrerad vård, Göteborgs universitet

Patientens roll i forskningen – samspel mellan aktörer

När patienter blir forskare
Sara Riggare, spetspatient och patientforskare i hälsoinformatik, Uppsala universitet

Patient advisory board – ett industriperspektiv
Eva Lund, external affairs manager, Janssen

Patientinflytande i forskningsagendan
Marie Österberg, projektledare, SBU Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Att ta hänsyn till patienters och närståendes preferenser

Att mäta individers preferenser 
Ulf Persson, senior advisor, IHE och Sara Olofsson, forskningsledare,

Hur blir vi hörda? Patienter och närståendes preferenser
Nicholas Lamb, ordförande, RCC Syd patient- och närståenderåd,

Patienters preferenser i besluts- och prioriteringsprocessen

Patientens roll i Socialstyrelsens kunskapsstyrning
Thomas Lindén, avdelningschef, Socialstyrelsen

Presentationer

Fredag 8 september

Patientens roll i beslut och prioritering av läkemedel –en internationell utblick

Norges Nye Metoder – patientmedverkan under utveckling
Audun Hågå, direktör, Legemiddelverket, Norge

Patientperspektivet i TLV:s processer
Anna Alassaad, senior projektledare och koordinator, TLV

A Partnership Approach to Patient and Public Involvement in HTA Scotland
Miranda Pierre, health service researcher, Scottish Medicine Consortium SMC

Patientens roll i beslut och prioritering av läkemedel –en internationell utblick (forts)

Danmarks Medicinråd – patienten i prioriteringsprocessen
Steen Werner Hansen, ordförande, Medicinrådet, Danmark

Patientrepresentantens röst i kunskapstunga beslutsprocesser
Sarah Wadmann, seniorforskare, VIVE-Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Danmark