Intervjuer föredragshållare

IHE Forum 7-8 september 2023, Grand Hotel i Lund

Patientens roll i hälso- och sjukvården – från forskning till beslut

Inför årets IHE Forum har några av de medverkande gett oss korta inblickar i ett urval frågeställningar som kommer belysas under konferensen.

Här kan du läsa dessa intervjuer:
(alla intervjuer finns även under Nyheter)

Peter Lindgren, vd IHE, IHE Forum 7-8 september 2023

Peter Lindgren, vd, IHE (Publicerad 2023-05-09)
Här berättar Peter om temat för årets IHE Forum som har patienten i fokus

 

Hanna Gyllensten, IHE Forum 7-8 september 2023

Hanna Gyllensten, docent i vårdvetenskap på Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (Publicerad 2023-05-23)
Här beskriver Hanna vad hälsoekonomi kan bidra med när man inför personcentrerad vård

 

Jean-Luc af Geijerstam IHE Forum 7-8 september 2023 Jean-Luc af Geijerstam, GD för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Publicerad 2023-05-31)
Jean-Luc svarar här på två frågor inom analysområdet personcentrerad vård och omsorg.

 


 

ANMÄLAN
Sista anmälningsdag är den 20 juni