Hoppa till innehåll

Intervjuer

Inför årets IHE Forum har några av de medverkande gett oss korta inblickar i ett urval frågeställningar som kommer belysas under konferensen.

Peter Lindgren, vd, IHE (Publicerad 2023-05-09)
Här berättar Peter om temat för årets IHE Forum som har patienten i fokus

Hanna Gyllensten, docent i vårdvetenskap på Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (Publicerad 2023-05-23)
Hanna beskriver vad hälsoekonomi kan bidra med när man inför personcentrerad vård

Jean-Luc af Geijerstam, GD för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Publicerad 2023-05-31)
Jean-Luc svarar på två frågor inom analysområdet personcentrerad vård och omsorg

Nicholas Lamb, ordförande i RCC Syd patient- och närståenderåd (Publicerad 2023-06-14)
Nicholas beskriver hur man arbetar med patientens roll i vården och vilka utmaningar arbetet för med sig

Audun Hågå, Direktör på Statens legemiddelverk i Norge (Publicerat 2023-06-20)
Audun beskriver hur man förändrat medverkan av patienter och brukare i det norska prioriteringssystemet Nye metoder

Sara Olofsson, research director och Ulf Persson, senior advisor på IHE (Publicerat 2023-06-22)
Sara och Ulf har svarat på några frågor om att mäta individers preferenser

Anna Alassaad, senior projektledare och koordinator på TLV (Publicerad 2023-07-03)
Anna berättar om hur TLV arbetar med patientinvolvering i sina processer och hur TLV vill utveckla detta

Margareta Haag, ordförande, Nätverket mot cancer (Publicerad 2023-07-13)
Margareta berättar om personcentrerad vård som en bas för patient- och närståendesamverkan för bättre forskning och hälso- och sjukvård